અમે આંસુ છીએ, ચાહો અગર તો બસ વહાવી દો,
નહીંતર ચૂપ રહેશું  જિન્દગીભર  જો  છુપાવી દો !

હયાતી  છે અમારી તણખલા જેવી જ હળવીફૂલ,
તમે  માળો  સજાવો  કે  હવામાં એ  ઉડાવી દો !

અમે સૂરજ નથી કે જીદ પર આવી સળગશું રોજ,
અમે તો  કોડિયાં,  ચાહે  જલાવો  કે બુઝાવી દો !

અમે  અંબર  નથી  કે આંબવામાં પણ પડે  ફાંફાં,
અમે ધરતીના  છોરું,  હાથ દૈ  હૈયે લગાવી  દો !

અમે વિચાર પણ ક્યાં કોઈ ભારેખમ છીએ ‘સુધીર’?
જરા હળવું કરી કંઇ સ્મિત ચહેરા પર સજાવી દો !

સુધીર પટેલ