અમને કોની રે સગાયું આજ સાંભરે
ઊંડે તળિયાં તૂટે ને સમદર ઊમટે
કોઈ પાળ્યું રે બંધાવો ઘાટે ઘોડા દોડાવો
આઘે લેર્યુંને આંબી કોણ ઊઘડે
અમને કોની રે સગાયું આજ સાંભરે

આજ ખોંખારા ઊગે રે સૂની શેરીએ
ચલમ તણખા ઊડે રે જૂની ધૂણીએ
અમને દાદા દેખાય પેલી ડેલીએ…. અમને

માડી વાતું રે વાવે આ ઉજ્જડ ઓટલે
ખરતાં હાલરડાં ઝૂરે રે અધ્ધર ટોડલે
ઊંચે મોભને મારગ કોણ ઊતરે    ….. અમને

કોઈ કૂવા રે ગોડાવો, કાંઠે બાગો રોપાવો,
આછા ઓરડીયા લીંપાવો ઝીણી ખજલિયું પડાવો
આજે પરસાળ્યું ઢાળી સૌને પોંખીએ..
અમને સાચી રે સગાયું પાછી સાંભરે

-દલપત પઢિયાર

સ્વર: અમર ભટ્ટ
સ્વરાંકન : અમર ભટ્ટ