ફરતાં ફરતાં નિર્જન વનમાં એક સહચરની યાદ આવી ગઈ
એક ડાળ હતી ને હતો માળો મુજને ઘરની યાદ આવી ગઈ

ત્યાં વેરવિખેર હતા ફૂલો ને એકલું બુલબુલ રોતું હતું
સૈયાદે દયાથી ખોલ્યું હતું તે પિંજરની યાદ આવી ગઈ

અરમાન વહીને દિલમાંથી પલકોના કિનારા શોધે છે
નયનોમાં તરતા જીવનને કોઈ સાગરની યાદ આવી ગઈ

સર્જન ને નાશ મહીં બુલબુલ એક સરખી સૌરભ લેતું રહ્યું
પીસાઈ રહેલા ફૂલોમાં કૈં અત્તરની યાદ આવી ગઈ

ત્યાં પાછળ માર્ગ હતો સૂનો ને આગળ પણ સૂમસામ હતું
એકાકી ‘નિરંજન’ને ત્યારે સચરાચરની યાદ આવી ગઈ

-નિનુ મઝુમદાર

સ્વર : મન્ના ડે
સ્વરાંકન : નિનુ મઝુમદાર