વહાવી સુર્ખ મદિરા આપની પ્યાલી ભરી નાખી,
હજુ તો રાત બાકી છે સુરાહી વાપરી નાખી.

જરા તીરછી નજરથી જોઈ લીધું નાથની સામે,
બહુ દિવસોની વાતો ચંદ ઈશારામાં કહી નાખી.

વિતાવ્યો આતશી દિનને શબે હિજરા પડી આગે,
અરેરે વાસ્લની બે પળ શરમમાં વાપરી નાખી.

વહાવી સુર્ખ મદિરા આપની પ્યાલી ભરી નાખી,
હજુ તો રાત બાકી છે સુરાહી વાપરી નાખી.

-નિનુ મઝુમદાર

સ્વર : પ્રવિણ જોશી
સ્વરાંકન : અજિત મર્ચન્ટ