આજ રાબેતા મુજબનું શહેર છે
તો પછી નક્કી જ કે તું ઘેર છે

હોય છો ને વાત એની એ જ પણ
રૂબરૂ ને ફોન માં કંઈ ફેર છે

એમને જોયા પછી લાગ્યું મને
અહીં જ મોસમની ખરેખર મહેર છે

કઈ રીતેમાં તો કહું જાહેરમાં
કાન માં કહેવા સમો આ શેર છે

-નટરાજ બ્રહ્મભટ્ટ

સ્વર :શ્યામલ સૌમિલ મુનશી
સ્વરાંકન : શ્યામલ સૌમિલ મુનશી