આજ વરસ્યો વરસાદ ઉપરવાસમાં
કે ચાલ હવે ચાલી નીકળી એ પ્રવાસમાં

માટીની ગંધ મીઠી મારગ બતાવશે
ને વાયરા સંગાથે થશે વાતો
લીલાછમ ઘાસ પરે હળવેથી દોડીએ
ને સાંભળીએ ભમરા ને ગાતો
ફુલ ફોરી રહ્યા છે ઉજાસમાં

ઓરપ ફુલાય અને વહાલપ છલકાય
એવું મોસમનું ભીનુંછમ કહેણ
વૃક્ષોની ડાળી ને પાંદડે થી વહી ચાલ્યા
લીલાછમ વરસાદી વહેણ
રૂપ અષાઢી ઉઘડે ઉજાસમાં

ઉપરવાસેથી વહેણ આવવાની વાતમાં
બેસી રહેવાય નહિ ઠાલા
હૈયાના હેત થકી સામૈયા કરવાને
આપણે વહી જઇએ સામા
ઉર છલકી રહ્યા છે ઉલ્લાસમાં

કે ચાલ હવે ચાલી નીકળે પ્રવાસમાં
આજ વરસ્યો વરસાદ ઉપરવાસમાં

-તુષાર શુક્લ

સ્વર : નયન પંચોલી
સ્વરાંકન : નયન પંચોલી