તમારી આંખડી કાજલ તણો શણગાર માંગે છે
આ કેવી રોશની છે કે જે સદા અંધકાર માંગે છે

બતાવો પ્રેમપૂર્વક જર્જરિત મારી કબર એને
જ્યારે જાલિમ જમાનો જિંદગીનો સાર માંગે છે

છે સામે રૂપ કિંતુ આંખ ઊંચી થઈ નથી શકતી
વિજયની છે સરસ બાજી ને હૈયું હાર માંગે છે

‘અમર’નું મોત ચાહનારા લઈ લો હૂંફમાં એને
મરી જાશે, એ મરવાને તમારો પ્યાર માંગે છે

-અમર પાલનપુરી

સ્વર :હરીશ ઉમરાવ
સ્વરાંકન : હરીશ ઉમરાવ