આવ તો યે ચાલશે, ના આવ તોયે ચાલશે,
દૂરથી બસ, વ્હાલ તું વરસાવ તોયે ચાલશે

એક પળ પૂરતો હશે લગાવ તોયે ચાલશે
એ પછી કાયમ રહે અભાવ તોયે ચાલશે

સાવ તો પીડાથી અળગાં થઈ શકાવાનું નથી,
રુઝતા હો એક-બે જો ઘાવ તોયે ચાલશે

ત્યાં કિનારે કોઈ મારી રાહ જુએ છે, હવે
છો ને ચાહે ડૂબવાને નાવ તોયે ચાલશે

: હિમલ પંડ્યા

સ્વર : ફિરદૌસ દેખૈયા
સ્વરાંકન : ફિરદૌસ દેખૈયા