સખી માધવનું વ્હાલ નથી ખાલી બે વેણ,
જેને સાંભળવા વાટ નીત જોતી જોતી

હરિયાળા હૈયામાં છુટ્ટું મેલીને
એના સૂર તણું ગોધણ કોક દિ
નીતરતા નેણને વહેતું મેલીને
એની લાગણી તટ તણે ઘુમતી

લાગણીના લટકામાં લાખેણી દુનિયામાં
ખાલી ના સાવ આમ જોતી જોતી

કાળી રે કામળીમાં બાંધી રાખેલ એની
લીલા લહેરાવે કો’ક દી,
મધરાતે માવઠાથી ભીંજવીને
એની ફોરમમાં ફોરમાઇ એમ રે.

ફોરમતાં ફોરાંની મલકાતી માયામાં,
ખાલી આ ડાળ વલોતી વલોતી

-ભાસ્કર વોરા

સ્વર : ગાર્ગી વોરા
સ્વરાંકન : આશિત દેસાઈ