સુનીલ રેવર

ઓ ગોકુળ નિવાસી, આવો વ્યાકુળ પાસે,
ઓ ગોકુળ નિવાસી કહાન કયા આવો વ્યાકુળ પાસે-
હું તો તુજની પ્યાસી, ઓ ગોકુળ નિવાસી

જમના ઘાટે, ગોકુળ વાટે,
અંતર કેરી પ્રેમલ જ્વાળે
ઢૂંઢી રહી છું વાટે ઘાટે
ઓ ગોકુળ નિવાસી-

વૃંદાવનની કુંજ ગલીમાં
શ્રાવણ વર્ષાની હેલીમાં.
ઘૂમી રહી છું નિર્જન સ્થળમાં
ઓ ગોકુળ નિવાસી-

આવી મુજની પ્યાસ છીપાવો
પ્રીતમ કહાના હાસ્ય રેલાવો
વર્ષારાતે ક્યાં તલસાવો?
ઓ ગોકુળ નિવાસી-

હું તો મુજની પ્યાસી-

-ભૂપેન્દ્ર વકીલ

સ્વર : શૌનક પંડ્યા
સ્વરાંકન : સુનિલ રેવર

વાયોલીન – ઉ. હપુખાન
ગીટાર – રમેશ તેલંગ
તબલા – દુર્ગાપ્રસાદ મહારાણા
આલ્બમ : ઉરમાં ગુંજારવ