અમર ભટ્ટ

સાંવરિયા, કાહે હોત નઠોર?
ઠાકુર, મેં ઠુમરી હું તેરી
કજરી હું ચિતચોર..
સાંવરિયા, કાહે હોત નઠોર?

સાવન કી બેચૈન બદરિયા
બરસત ભોલીભાભી:
ગોકુલ કી મેં કોરી ગ્વાલિન
ભીતર આંખ ભીગા લી:
કરજવા મોર: કરજવા તોર-
સાંવરિયા, કાહે હોત નઠોર?

આપ હી દાવ લગા કર બૈઠી,
જિયરા ભયા જુઆરી:
લગન – અગન મેં લેત હિયકિયાં
ગિરધારી…! ગિરધારી…!
બિલખતી રતિયા: ભટકત ભોર
સાંવરિયા, કાહે હોત નઠોર?

-વેણીભાઈ પુરોહિત

સ્વર : ગાર્ગી વોરા
સ્વરાંકન : અમર ભટ્ટ