પ્રગતિ વોરા

મૈત્રી તો પળ પળમાં ઘૂંટવાની વાત ને મૈત્રી તો લાગણીનો બંધ
મૈત્રી તો તારામાં મારા હોવાનો એક મુઠ્ઠી ઊંચેરો સંબંધ

તારા સહુ ઘાવ મારા કાળજામાં મ્હોરે એ સગપણને નામ તે શું દેવું
પગમાં ખૂંચે જો કોઈ કાંટો , એ પીડામાં રડતી બે આંખના જેવું
મૈત્રી તો મનખાનો મીઠો મેળાવડો ને મૈત્રી તો થાક્યાનો સ્કંધ …
મૈત્રી તો તારામાં મારા હોવાનો એક મુઠ્ઠી ઊંચેરો સંબંધ ….

હોઠ તારા ફફડે ત્યાં આંખ મારી સમજે એ વણબોલ્યા શબ્દોનું રૂપ
ને સાવ રે અકારણ તું બોલતો રહે ત્યારે રહેવાનું હોય મારે ચૂપ
મૈત્રી તો દુઃખસુખમાં મહોરવાની ઘટના ને મૈત્રી અદ્વૈતનો નિબંધ …
મૈત્રી તો તારામાં મારા હોવાનો એક મુઠ્ઠી ઊંચેરો સંબંધ …

~ અજીત પરમાર

સ્વર : પ્રગતિ મહેતા વોરા
સ્વરાંકન : આશિત દેસાઈ