ઉદયન મારુ

અમે ચાલ્યા જશું પળમાં પરોઢી પહોર થાવા દો
સ્વયં વિખરાશું ઝાકળમાં પરોઢી પહોર થાવા દો

પડેલા માવઠા જેવો મહેકતો શ્વાસ ઓઢી લઈ
જરા લહેરાશું વાદળમાં પરોઢી પહોર થાવા દો

થયું ભળભાંળશું ક્યાંથી તિમિરનો પ્હાડ કોરીને
પડ્યો છું એ જ અટકળમાં પરોઢી પહોર થાવા દો

પ્રથમ ખુદના જ ડૂમા નો પરિચય મેળવી લઈએ
પછી અવતરશું કાગળમાં પરોઢી પહોર થાવા દો

અમે તો એટલા ખાતર સૂરજ નું સ્વપ્ન જોવું છે
પ્રગટશે કંઈક ઝળહળમાં પરોઢી પહોર થાવા દો

-હરિહર જોશી

સ્વર : આલાપ દેસાઇ
સ્વરાંકન : ઉદયન મારુ

સૌજન્ય : ભવન્સ