પત્રો અને પત્રો અને પત્રોની આ નૌકા
ફૂલો ભરી નીકળ્યો છું ને સંભળાય છે ટૌકા
ડાબે અને જમણે છે સમય કેરા બે કાંઠા
સેતુરૂપે તું પત્રને મૂકી રહી તરતા
જળ ક્યાં છે હવે જળ? જળ ક્યાં છે હવે જળ !
છે સુગંધો તણો દરિયો, તણો દરિયો
તું જળમાં વહેતા મૂકે, આ પત્રના દીવા…

-ભગવતીકુમાર શર્મા

સ્વર : ભદ્રાયુ ધોળકિયા
સ્વરાંકન : ભદ્રાયુ ધોળકિયા
સૌજન્ય : સંજય રાઠોડ સુરત