જંત્રી જંત્ર અનુપમ બાજે
જા કે અષ્ટ ગગન ધૂન ગાજે…..જંત્રી જંત્ર

મુખકે નાલ, શ્રવનકે તુંબા
સતગુરૂ સાજ બનાયા
જિભ્યા કે તાર નાસિકા કર હે
માયા કે મોમ લગાયા
તું હી તુંહી ગાજે, તું હી તું હી બાજે
તુંહી લિયે કર ડોલે. … જંત્રી જંત્ર

એક નાદ સે રાગ છતીસો
અનહદ બાની બોલે
જંત્રી બિના જંત્ર ના બાજે
બાજે સોઈ બજાવે
કહે કબિર કાઇ , સંત જૌહરી
જંત્રી સે મન લાગે … જંત્રી જંત્ર

-કબીર

સ્વર : વિરાજ ઉપાધ્યાય અને બિજલ ઉપાધ્યાય
સ્વરાંકન : ક્ષેમુ દિવેટિયા