નામ એનો  નાશ, આ  એવો   આભાસ  છે
પ્રેમીઓના દિલમાં હજુ  લૈલાનો  વાસ   છે

ચંદ્રને ચકડોળે  ચઢાવો તો  યે  તેનો  તેજ છે
ચાંદનીના  પ્રતાપે તો  ચાંદમાં  આ  તેજ  છે

શહીદની દુનિયામાં પ્રેમનો   પણ વિભાગ છે
જણાવું નામ કેટલા ? એ મોટો ઇતિહાસ છે

પ્રેમીઓ. પણ  આજે   મંદિરમાં  પૂજાય છે
રાધા અને કૃષ્ણ   પણ  મુખમાં  મલકાય  છે

– બાલુભાઇ પટેલ

સ્વર : આશિત દેસાઇ,પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય
સ્વરાંકન : પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય