લે ચલ  જરાક  આવ જરા બેસ જામ લે
બેબાક રહી શકાય  એ   રીતે  જ કામ લે

મણકા ગણી ગણી ને કોઇ   જીતતું  નથી
અસ્તિત્વ   લાવ  હોડમાં  મેલીને  દાવ લે

દુનિયાની  રીતમાં  આ  સંબંધો સમાય ના
ઠપકોયે  દઈ  દીયે  અને  એનાં  ઈનામ લે

મારા મુખે એ  નામ ભલા કઈ  રીતે  ચડે?
આ માશુકા  કેવી રીતે દિલબર નું નામ લે

-ધૃવ ભટ્ટ
 
સ્વર :હાર્દિકા દવે
સ્વરાંકન :પિયુષ દવે

રેકોર્ડિંગ : કથન રેકોર્ડિંગ સ્ટુડિયો, જુનાગઢ