આકળવીકળ આંખકાન વરસાદ ભીંજવે
હાલકડોલક ભાનસાન વરસાદ ભીંજવે
ચોમાસુ નભ વરચે લથબથ સોળ કળાએ ઊગ્યું રે
વરસાદ ભીંજવે
અજવાળું ઝોકાર લોહીની પાંગત સુધી પૂગ્યું રે
વરસાદ ભીંજવે
હાલકડોલક ભાનસાન…

નહીં છાલક નહીં છાંટા રે વરસાદ ભીંજવે
દરિયા ઊભા ફાટયા રે વરસાદ ભીંજવે
ઘરમાંથી તોતિંગ ઓરડા ફાળ મારતા છૂટયાં રે
વરસાદ ભીંજવે
ધૂળ લવકતા રસ્તા ખળખળ વળાંક ખાતા ખૂટયાં રે
વરસાદ ભીંજવે
હાલકડોલક ભાનસાન…

પગના અંતરિયાળપણાને ફળિયામાં ધક્કેલો રે
વરસાદ ભીંજવે
નેવા નીચે ભડભડ બળતો જીવ પલળવા મેલો રે
વરસાદ ભીંજવે
બંધ હોઠમાં સોળ વરસની કન્યા આળસ મરડે રે
વરસાદ ભીંજવે
લીલો ધમ્મર નાગ જીવને અનરાધારે કરડે રે
વરસાદ ભીંજવે

અહીં આપણે બે અને વરસાદ ભીંજવે
મને ભીંજવે તું, તને વરસાદ ભીંજવે
થરથર ભીંજે આંખકાન વરસાદ ભીંજવે
કોને કોનાં ભાનસાન વરસાદ ભીંજવે

-રમેશ પારેખ

સ્વરઃ નાદબ્રહ્મ ગાયકવૃંદ
સ્વરાંકન :ક્ષેમુ દિવેટિયા