હૈયું ઝૂરે છે બાંધી પ્રીતડી
શે રે વિચારું મારા શ્યામ
માયા તારી મીઠડી

આંસુડા સારી રોતી આંખડી
જોતી વ્હાલા તારી વાટડી
જીભે જપું છું તારું નામ
માયા તારી મીઠડી

તું છે ચાંદલિયો હું છું પોયણી
ઓઢી અલબેલા તારી ઓઢણી
મારા અંતરને તું આરામ
માયા તારી મીઠડી

-મનસ્વી

સ્વર : હર્ષિદા  રાવળ
સ્વરાંકન : ક્ષેમુ દિવેટિયા