આજ રિસાઈ અકારણ રાધા…
આજ રિસાઈ અકારણ
બોલકણી એ મૂંગી થઇ ને
મૂંગું એનું મારણ

મોરલીના સૂર છેડે માધવ
વિધ વિધ રીતે મનાવે
નીલ-ભૂરા નીજ મોરપિંછને
ગોરા ગાલ લગાવે
આજ જવાને કોઇ બહાને
નેણથી નીતરે શ્રાવણ

છાની છેડ કરે છોગાળો
જાય વળી સંતાઈ
તોય ન રીઝે રાધા કહાનનું
કાળજું જાય કંતાઈ
થાય રે આજે શામળિયાને
અંતરમાં અકળામણ
રાધા આજ રિસાઈ અકારણ

આજ રીસાઇ અકારણ
રાધા… આજ રિસાઈ અકારણ

-સુરેશ દલાલ

સ્વર : અમર ભટ્ટ
સ્વરાંકન : ક્ષેમુ દિવેટિઆ