અખંડ ઝાલર વાગે ઘટ મેં
અખંડ ઝાલર વાગે

નિદ્રાધીન જીવ જાગે ઘટ મેં
અખંડ ઝાલર વાગે.

એક બળે છે એવો દીવો
અંધારાનો એ મરજીવો
અખંડ સાગર તાગે ઘટ મેં
અખંડ ઝાલર વાગે.

પંડિતનો અહીં કશોય ખપ ના
અખંડ ચાલે તારી રટણા.
કાંઈ કશું નવ માગે ઘટ મેં
અખંડ ઝાલર વાગે.

-સુરેશ દલાલ

( ઉગારામની પંક્તિ પરથી )

સ્વરઃ પાર્થિવ ગોહિલ
સ્વરાંકન : ચંદુભાઈ મટાણી