To down load song click the link below :

 

Gori Mori Fagan Chalyo Jay.mp3

 

ગોરી  મોરી,   ફાગણ  ફાલ્યો  જાય  કે  ચૈતર  કોણે  દીઠો  રે  લોલ;
વ્હાલા મોરા,  જોબન  ઝોલાં  ખાય  કે  ઝૂલણો  લાગે  મીઠો રે  લોલ.

 

ગોરી  મોરી, હૈયાં  ઢળી  ઢળી  જાય  કે  ઝૂલશો  ક્યાં લગી  રે લોલ;
વ્હાલા મોરા, ઝૂલણો   મેલ્યો  ન  જાય  કે  ઝૂલશું  જિંદગી  રે  લોલ.

 

ગોરી  મોરી, ચૈતર  ચાલ્યો  જાય  કે  વૈશાખ  વહી  જશે    રે  લોલ;
વ્હાલા મોરા,   આ   શો અધીરો થાય કે આજ ઓછી કાલે હશે રે લોલ.

 

ગોરી  વ્હાલે  મેલી  આંબલિયાની  ડાળ  કે  ચાલ્યાં ચાકરી  રે લોલ;
લાગી   ઊઠી   વૈશાખ-જેઠની  ઝાળ   કે   વેળા   આકરી   રે  લોલ.

 

આવી ત્યાં તો આષાઢી મેઘ સંભળાય ગોરીનો ભીંજ્યો કંચવો રે લોલ;
વ્હાલા  મોરા  ફાગણ  પાછો  લાવ  કે  ચૈતર  ક્યાં  મૂક્યો  રે  લોલ.

 

આભમાં   ફરકે   શ્રાવણવીજ,   ગોરીની   રૂઠી,   આંખડી   રે  લોલ;
વ્હાલા મોરા, બીજની  ન  કરજે ત્રીજ, ભીંજાતી મેં અંહી ખડી રે લોલ.

 

– ઉમાશંકર જોશી

 

ગાયક : પ્રણવ અને બીના મહેતા