આવી શકે તો આવ, આ વરસાદી સાંજ છે;
છત્રી વગર  ઝુકાવ, આ  વરસાદી  સાંજ છે.

કાગળ ઘણા   લખ્યા છે પરસ્પરને આપણે;
એની  બનાવ  નાવ,  આ વરસાદી સાંજ છે.

માટીની    મ્હેક તારી તરફ તો   ઘણી  હશે;
સાથે તું લેતી આવ, આ વરસાદી સાંજ છે.

થોડી   જ   વારે   મેઘધનુ   ખીલી   ઊઠશે;
ગજરે તું એ ગૂંથાવ, આ વરસાદી સાંજ છે.

નેવાં છલી  ઊઠ્યાં છે ને  વૃક્ષો   ટપક-ટપક;
સંતૂર  તું   બજાવ, આ  વરસાદી  સાંજ છે.

કેવળ ગહેકે  મોર તો   જલસો. નથી  થતો;
મલ્હાર તું સુણાવ, આ  વરસાદી  સાંજ છે.

છે  કલ્પનાની. વાત   કે   વરસાદ   ભીંજવે;
તું આવ ને ભીંજાવ, આ વરસાદી સાંજ છે.

– ભગવતીકુમાર શર્મા

સ્વર : પરિતી શાસ્ત્રી,કેયુર વાઘેલા
સ્વરાંકન : સુનીલ રેવર
સિતાર : ભગીરથ ભટ્ટ
વાયોલીન : મહેન્દ્ર પટેલ
તબલા : સતીશ રેવર