એકલદોકલ વરસાદે કેવી ભીંજાતી હું !
વાત વાતમાં વ્હાલમ વાદળ ઓઢાડીને છૂ…

સાંજ પડે ને વહાલમ આવી
પૂછે: કેમ છો રાણી ?
છે મઝા ! એવું બોલીને
છલકે આંખે પાણી !
આંસુના દીવાને એ પછી
ફૂંક મારી ફૂ…

વ્હાલમ, વ્હાલમ, વ્હાલમ, વહાલમ કયારે,
દરિયો દિલનો ઢોળે ?
ક્યારે વહાલમ મૂકી માથું
સૂવે મારે ખોળે ?
મેં કહ્યું કે રોકાઈ જા, પણ
એ કહે: “ ઊં હું…’

– મૂકેશ માલવણકર

સ્વર : પરેશ ભટ્ટ
સ્વરાંકન : પરેશ ભટ્ટ