મેં   તજી   તારી તમન્ના   તેનો  આ  અંજામ છે,
કે હવે સાચે જ લાગે    છે   કે   તારું    કામ છે.

છે સ્ખલન બે ત્રણ પ્રસંગોમાં મને પણ છે કબૂલ,
કોણ   જાણે. કેમ આખી    જિંદગી બદનામ છે.

એક વીતેલો પ્રસંગ  પાછો    ઉજવવો  છે ખુદા!
એક  પળ    માટે    વીતેલી   જિંદગીનું  કામ છે.

આપની સામે ભલે સોદો   મફતમાં   થઈ  ગયો,
આમ જો પૂછો બહુ   મોઘાં  અમારાં   દામ  છે.

જિંદગીના રસને પીવામાં જલ્દી   કરો  ‘મરીઝ’,
એક તો ઓછી મદિરા છે, ને   ગળતું   જામ છે.

મારી આ મજબૂર મસ્તી નો નશો  ઉતારી  ગયો
આપ પણ એવું કહો છો    કે   મને  આરામ છે.

– મરીઝ

સ્વર : પાર્થિવ ગોહિલ
સ્વરાંકન : પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય