તું એક ગુલાબી સપનું છે
હું એક મજાની નીંદર છું
ના વીતે રાત જવાનીની
તે માટે હું પણ તત્પર છું
.
ગોતી જો શકે તો લે ગોતી
મોતીના સ્વરૂપે છે જ્યોતિ
ઓ હંસ બનીને ઊડનારા
હું તારું માનસરોવર છું

છું શાંત અને ગંભીર ભલે
શરમાળ છે મારાં નીર ભલે
ઓ પૂનમ ઘૂંઘટ ખોલ જરા
હું એ જ છલકતો સાગર છું

કૈલાસનો સચવાશે વૈભવ
ગંગાનું વધી જશે ગૌરવ
તું આવ ઉમાનું રૂપ ધરી
ને જો કે હું કેવો સુન્દર છું

સંવાદ નથી શોભા એની
છે મૌન પ્રતિષ્ઠા બન્નેની
તું પ્રશ્ન છે મારી પ્રીતિનો
હું તારા રૂપનો ઉત્તર છું

-શેખાદમ આબુવાલા

સ્વરઃ વિનુ વ્યાસ
સ્વરાંકન : વિનુ વ્યાસ