ગણવું જ કાંઈ હોય તો થડકા ગણી   બતાવ,
તેં  ફેરવેલા શ્વાસના   મણકા   ગણી   બતાવ.

દુષ્કાળના   માઠા  વરસમાં   આંગણે    મૂકી,
ઊડી  ગયેલ   પંખીનાં પગલાં ગણી   બતાવ.

વહેલી    સવારે   ખીણમાં  ફેંકે   અવાજ  તું,
ને એ  પછી તૂટી  જતા  પડઘા ગણી  બતાવ.

તલવાર જેવો  છે  સમય,   લાચાર   તું   હવે,
ભાંગી પડેલ  જીવના   સણકા ગણી   બતાવ.

એકાદ  બે    કે   પાંચ-પચ્ચીસ  કે  વધુ   હશે…
તારા   વિષેની તું  બધી અફવા   ગણી  બતાવ.

વાતો  કરી   છે  જાત સાથે  એમ   તો હરીશ,
રાખ્યા છે  કિંતુ કેટલા પડદા ?  ગણી. બતાવ.

– હરિશ્ચંદ્ર જોશી

સ્વર : પાર્થિવ ગોહિલ
સ્વરાંકન : હરિશ્ચંદ્ર જોશી