એ જ ભણકારા રહે  હરપળ  કે તું આવી હશે
દૂર  સુધી  શહેર આ ઝળહળ કે તું આવી હશે

ઠેઠ પાતાળેથી પ્રગટ્યા જળ કે તું  આવી  હશે
સાવ નોખાં લાગતા હર સ્થળ કે તું આવી હશે

હા  હતી  સાબરમતી પણ  નામની  કેવળ નદી
બેઉ  કાંઠે  એય  છે  ખળખળ કે તું આવી હશે

શ્વાસ આંખો ઉંબરો આંગણ ને રસ્તાઓ બધા
રોજ  કરતા  છે  વધુ   વિહ્વળ કે તું આવી હશે

ક્યાં હવે  સજ્જડ કોઈ કારણ રહ્યું છે તે છતાં
ટેવવશ થઈ જાય  છે અટકળ કે તું આવી હશે

-રાજેશ વ્યાસ ” મિસ્કિન ”

સ્વર : ડો ભરત પટેલ
સ્વરાંકન : ડો ભરત પટેલ