ડો ભરત પટેલ

 
જાત  ને  મળવા   તમારે    એકલું પડવું   પડે
સાવ  ઓગળવા  તમારે   એકલું   પડવું  પડે

સાબદા  હો  કાન    કેવળ એટલું  પુરતું  નથી
સાદ  સાંભળવા  તમારે   એકલું   પડવું   પડે

સાથ ને સંગાથથી   થીજી જવાતું   હોય  છે
સ્હેજ  ખળભળવા  તમારે એકલું પડવું  પડે

ગાઢ  જંગલમાં બધાં  સાથે મળી  મૂકી જશે
બ્હાર  નીકળવા તમારે   એકલું   પડવું   પડે

કોઈને ટેકે પ્રભાતી પ્હોર  થઈ  ઊગી   શકો
સાંજ થઈ ઢળવા તમારે  એકલું   પડવું પડે

-નીતિન વડગામા

સ્વર : નિગમ ઉપાધ્યાય
સ્વરાંકન : ડો. ભરત પટેલ