દર્દને   ગાયા   વિના   રોયા   કરો,
પ્રેમમાં જે  થાય  છે   જોયા  કરો.

બીક લાગે  કંટકોની   જો   સતત,
ફૂલનો સુંઘો   નહીં   જોયા   કરો.

કેમ  આવ્યા આ જગે રડતા તમે?
જિંદગી  આખી  હવે  રોયા  કરો.

લ્યો હવે ‘કૈલાસ’ ખુદને  કાંધ પર,
રાહ સૌની ક્યાં સુધી જોયા કરો?

– કૈલાસ પંડિત

સ્વર : આશિત દેસાઈ
સ્વરાંકન : આશિત દેસાઈ