ગાર્ગી વોરા
 

મન  ન માને એ જગાઓ પર જવાનું છોડીએ,
કોઈના   દરબારમાં  હાજર   થવાનું  છોડીએ.

પ્રેમના   પ્રકરણ વિશે  કંઈ બોલવાનું છોડીએ,
ચોપડીમાં   એક   વચ્ચે  કોરું  પાનું  છોડીએ.

હોય જો તાકાત તો બે-ત્રણ હલેસાં  મારીએ,
જળને વ્હેવાની રસમ શિખવાડવાનું  છોડીએ.

કંઠમાં શોભે તો શોભે માત્ર   પોતાનો  અવાજ,
પારકી   રૂપાળી   કંઠી   બાંધવાનું    છોડીએ.

કોઈ દુર્ગમ પથ ઉપર તૂટેલી ભેખડ  કાં બનો?
છોડીએ તો એક સીમાચિહ્ન   નાનું   છોડીએ.

– હેમેન શાહ

સ્વર : ગાર્ગી વોરા
સ્વરાંકન : આલાપ દેસાઈ
 

સૌજન્ય : પ્રવિણભાઈ ત્રિવેદી