રહસ્યોના પડદાઓ ફાડી તો જો .mp3
 

 
 

રહસ્યોના પડદાઓ ફાડી તો જો
ખુદા છે કે નહી હાક મારી તો જો

પલાંઠી લગાવીને ના બેસી રહે
તું મુઠ્ઠીઓ વાળીને ભાગી તો જો

હશે તો ઉઠી દોડવા માંડશે
તું પ્રારબ્ધને લાત મારી તો જો

ખબર તો પડે મોતીઓ છે કે નહી
સમુંદરમાં ડુબકી લગાવી તો જો

છે મીઠા કે ખારા સમજ તો પડે
જલન ઝાંઝવાઓને ચાખી તો જો
 
-જલન માતરી
 
સ્વર : આશિત દેસાઇ
સ્વરાંકન :આશિત દેસાઇ