આટઆટલાં વરસો જેણે રાખ્યું ઘર હુંફાળું
મ્હેંદી મૂકી ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અજવાળું

દીકરી જાતા એમ લાગતું ગયો ગોખથી દીવો
નૈં સંધાય હવે આ ફળિયું ગમે એટલું સીવો
જેની પગલી પડતાં સઘળે થઈ જાતું રજવાડું
મ્હેંદી મૂકી ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અજવાળું

રંગોળીમાં પડશે નહીં રે પહેલા જેવી ભાત
દૂર દૂર રે ચાલી જાશે ઘરની આ મિરાત
આંસુથી ભીંજાશે સૌની આંખોનું પરવાળું
મ્હેંદી મૂકી ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અજવાળું
 
-અનિલ ચાવડા
 

સ્વર : નયન પંચોલી.
સ્વરાંકન : નયન પંચોલી.