ના બોલાય રે ના બોલાય રે
એક અમી ભરપૂર ઉરે તવ
સોમલ કેમ ઘોળાય રે ……ના બોલાય

તારે હાથે પ્રિય મેં જ ધર્યો હતો
મેંદીએ રંગીન હાથ
અંગથી અંગ અડાડી ભર્યા નીલ
કુંજ મહીં ડગ સાથ
રંગ સુગંધની સોડ તણી અવ
વાત એ કેમ ખોલાયરે…..ના બેલાય

સ્હેજ અડે મૃદુ આંગળી ત્યાં
રણકે મધુરો ઝણકાર
એજ વીણા તણી તાંત તૂટી
બનિયો મૂક રે અવતાર
વાણી મહીં નહીં આંસુ મહીં નહીં
ઠાલવું અંતર આગ
આગની સંગ ઉમંગ ભર્યો લહુ
જીવનનો અનુરાગ
પ્રેમ પિયા ! તવ પૂજન ફૂલ શો
આંચમાં કેમ રોળાયરે……. ના બેલાય

-રાજેન્દ્ર શાહ

સ્વરઃ અલકા યાજ્ઞિક
સ્વરાંકન : ક્ષેમુ દિવેટિયા

સૌજન્ય : માલવ દિવેટિયા