આ સફર છે નશીલી આ સમય છે સૂરીલો
આ જગા લોક આ હા, નજરમાં ભરી લો
આ સમય છે સૂરીલો હા, નજરમાં ભરી લો

બાઈકથી રિક્ષામાં રિક્ષાથી આ બસમાં બેઠાં
રસ્તો જો ભૂલ્યાં તો શેરીથી ગલીઓમાં પેઠાં
કઈ ખાસ છે ઝક્કાસ છે આ દુનિયા
આ સફર છે નશીલી આ સમય છે સૂરીલોઆ જગા લોક આહા, નજરમાં ભરીલો

મદહોશી મસ્તીની આખોમાં, બેહોશી મનમાં
હૈયામાં હલચલ ને આ ચંચલતા હરપલ તનમાં
તારી નજરથી આ નગર.. બસ જલસા!
આ સફર છે નશીલી
આ સમય છે સૂરીલો
આ જગા લોક આ હા નજરમાં ભરી લો

-રઈશ મનીઆર

સ્વરઃ પાર્થિવ ગોહિલ , ઐશ્વર્યા મજમુદાર
સ્વરાંકન : મેહુલ સુરતી
સંગીત : મેહુલ સુરતી