મેં તો સિધ્ધ રે જાણીને તમને સેવિયા
મેં તો સિધ્ધ રે જાણીને તમને સેવિયા,
મારા રુદીયામાં દિવસ અને રાત;
હે જીવણ ભલે ને જાગીયા.

મેં તો કરુણાનાં કળશ સ્થપાવિયા;
પાટે પધાર્યા નકલંક દેવીદાસ.
હે જીવણ ભલે ને જાગીયા…….મેં તો સિધ્ધ રે જાણીને…

મેં તો પ્રેમનાં પાટ મંડાવિયા;
પાટે પધાર્યા અમર દેવીદાસ.
હે જીવણ ભલે ને જાગીયા…….મેં તો સિધ્ધ રે જાણીને…

સખીયું સામૈયાં કરોને મારા નાથનાં;
મંગળ ગુણલા અમર માનાં ગવાય.
હે જીવણ ભલે ને જાગીયા…….મેં તો સિધ્ધ રે જાણીને…

એવા નુરીજન મળ્યાં છે મારા શ્યામને;
આનંદ રુડો રે ઉરમાં વરતાય.
હે જીવણ ભલે ને જાગીયા…….મેં તો સિધ્ધ રે જાણીને…

ગરવા દેવાંગી પ્રતાપે અમર મા બોલિયા;
તમારા સેવકોને ચરણોમાં રાખો રે.
હે જીવણ ભલે ને જાગીયા…….મેં તો સિધ્ધ રે જાણીને

-અમર માં

સ્વરઃ ગાર્ગી વોરા
સ્વરાંકન : રિયાઝ ઝેરિયા