ચોમાસાને     કાગળ    લખ    એ    સમજી   જાશે..
ના  ફાવે  તો    ઝાકળ     લખ,  એ સમજી    જાશે…

અડખે – પડખે       લાંબા – ટુંકા       મીંડા     દોરી,
એની નીચે    વાદળ    લખ,    એ    સમજી    જાશે…

એકાદ – બે            સર્પાકારી         લીટી       દોરી,
એમાં  વચ્ચે   ખળખળ   લખ   એ   સમજી    જાશે…

તીર    જેવું    દોરી    એનો     છેડો     તું     લંબાવ,
હળવેથી    હળ      લખ     એ        સમજી    જાશે…

જેવી      ફાવે    એવી   તું    બે    આંખ    ચિતરજે..
પાંપણ      નીચે     જળ    લખ   એ   સમજી  જાશે…

અગન ઓકતા આભમાં પંખી જેવી બે લીટી તાણ…
એની   નીચે   ચાતક    લખ   એ   સમજી      જાશે…

 
~ ભગવતીકુમાર શર્મા

 
વાદળની     રુપેરી   કોરે,  વીજલડીના   ચમકારે,
મેઘધનુષના   રંગો    લખ,   એ   સમજી   જાશે.
 

સ્વર : વિમલ જોષી
સ્વરાંકન : વિમલ જોષી.
રાગ – મેઘ મલ્હાર, મિંયા મલ્હાર પર આધારીત