છત   મળશે  ને છત્તર મળશે, ગોદ  માતની  ક્યાં?
શયનખંડ  ને   શય્યા  મળશે,  સોડ  માતની  ક્યાં?

રસ્તા   મળશે, રાહી મળશે, રાહત  માની   ક્યાં ?
ચાંદ   સૂરજ ને  તારા મળશે, આંખો  માની ક્યાં ?

પલ્લવ ને  પુષ્પો પણ મળશે, પાલવ  માનો ક્યાં?
સૂર, તાલ ને  સંગીત મળશે, ટહુકો   માનો  ક્યાં ?

હાજર હાથ હજાર હોય પણ છાતી માની ક્યાં?
બારે   ઉમટે   મેહ,   હેતની   હેલી   માની  ક્યાં?

ભર્યા ઉનાળે પરબ  સરીખી  છાયા   માની ક્યાં?
ભર્યા શિયાળે હૂંફ   આપતી   માયા  માની ક્યાં ?

-ચંદ્રકાન્ત શેઠ 

 
સ્વર : ઓસમાણ મીર
સ્વરાંકન : અમર ભટ્ટ